Tải Portable TaggedFrog 1.1

Link Tải Portable TaggedFrog 1.1 chính thức:


Portable TaggedFrog 1.1

Ứng dụng miễn phí này giúp bạn tố chức những tệp, tài liệu và những liên kết trang Web dễ...Phải thêm những mục tiêu vào thư viện và gắn thẻ cho chúng cùng những từ khóa. Bạn có thể quên tên tệp hay địa điểm của chúng ở đâu, tuy nhiên ko phải âu lo - những thẻ sẽ tìm tệp cho bạn. Bạn có thể gắn những liên kết Web, tài liệu Microsoft Office, PDF và hình ảnh. Trong thực tế, có thể gắn thẻ mọi loại tệp, và nếu bạn có ý định bạn được phép gắn thể cho mỗi tệp trên ổ cứng.
(theo Softpedia)


Link Tải Portable TaggedFrog 1.1 mới nhất: