Tải Pos Multimedia Privacy Keeper

Link Tải Pos Multimedia Privacy Keeper chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Pos Multimedia Privacy Keeper

Pos Multimedia Privacy Keeper 1.35 hỗ trợ bạn dễ bảo vệ những hình ảnh, những video và những file audio né sự nhòm ngó của người khác. Pos Multimedia Privacy Keeper giúp bạn mã hóa và đặt password cho hầu hết những dạng file ảnh, video và audio chuẩn. Lúc khóa, mỗi lần bạn có ý định xem file phải mở bằng password bạn từng đặt.


Link Tải Pos Multimedia Privacy Keeper mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)