Tải PostView cho Mac

Link Tải PostView cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

PostView là phần mềm hiển thị file PDF, Postscript, và những file ảnh. App này được tạo do những ứng dụng hiện tại thiếu chạy những chức năng cần thiết, ví như tìm giấy tờ hay giúp Postscript, hoặc dễ dàng là sử dụng khốn khó,.... Mặt khác, PostView được tạo ra từ nền tảng để hỗ trợ việc hiển thị dữ liệu biến thành dễ nhất có thể, cùng những chức năng mạnh mẽ và có ích.
PostView

Các chức năng chính:

Mở PDF, Postscript, EPS, TIFF, JPEG, GIF và vô vàn định dạnh ảnh khác
Dễ dàng đặt kích cỡ hiển thị tuyệt vời
Điều hướng qua PDF outline
Tìm hay copy giấy tờ từ file Pdf hay file Postscript
In những file EPS/Postscript.


Link Tải PostView cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)