Tải PowerISO cho Mac

Link Tải PowerISO cho Mac chính thức:

PowerISO cho Mac là tool giải quyết ảnh mạnh mẽ giúp bạn mở, giải nén, ghi đĩa, tạo, edit, nén, mã hóa, tách, chuyển đổi tệp ISO và gắn file ISO vào những ổ đĩa ảo. Hầu hết những file từng được nén có thể được sử dụng trực tiếp mà ko cần giải nén.
PowerISO cho Mac

Vài chức năng chính của PowerISO cho Mac:

Hỗ trợ hầu hết những định dạng file ảnh CD/DVD-ROM (ISO, BIN, NRG, IMG, DAA(*)...).
Hỗ trợ file ảnh UDF.
Tạo file ảnh từ file đĩa cứng hay CD/DVD-ROM.
Chỉnh sửa file ảnh đang có.
Có thể edit và ghi đĩa file ảnh CD nhạc.
Giải nén file và folder từ file ảnh.
Chuyển đổi file ảnh giữa định dạng ISO/BIN và những định dạng khác.
Tạo file ảnh đĩa mềm.
Tối ưu hóa file hợp cùng dung lượng để lưu vào đĩa.
Ghi (mount) file ảnh cùng ổ đĩa ảo bên trong.Hoặc nếu file ảnh từng đc lưu trữ là định dạng DAA thì ổ đĩa ảo vẫn còn thể đi định dạng đấy trực tiếp.
Hỗ trợ tính hợp như menu nội dung, kéo và thả, clipboard...
Hỗ trợ điều khiển bằng dòng lệnh.
Có thể mở file ảnh XBOX.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
(*): DAA (Direct-Access-Archive) là 1 định dạng cải tiến cho file ảnh giúp nhiều chức năng cải tiến như nén, bảo vệ bằng passowrd và chia bé file thành nhiều volume. Nó có thể được kiểm soát trực tiếp tương tự những định dạng khác như ISO, BIN....

Vài chức năng mới:

Hỗ trợ ghi đĩa khi đang chạy.
Hỗ trợ file DMG của Apple.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Hỗ trợ điều khiển bằng dòng lệnh.


Link Tải PowerISO cho Mac mới nhất: