Tải PPRecorder - P2P TV Recorder

Link Tải PPRecorder - P2P TV Recorder chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


PPRecorder - P2P TV Recorder

PPRecorder - P2P TV Recorder là 1 tool độc đáo ghi lại những dòng media (PPStream,PPLive, Sopcast, TVUPlayer, PPMate, coolstreaming...). PPRecorder có thể ghi lại những cửa sổ phương tiện media p2p TV và cũng giúp media p2p TV.Vài chức năng chính:Ghi PPLive, PPStream, Sopcast, Coolstreaming, Feidian P2P TV
Record TVU Player, PPMate, TVKoo Ghi TVU Player, PPMate, TVKoo
Bảo vệ ổ đĩa cứng của bạn.
Tắt máy khi tất cả những bản ghi âm được thực hiện.
Đa ngôn ngữ.


Link Tải PPRecorder - P2P TV Recorder mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)