Tải PresentBoard cho iPad

Link Tải PresentBoard cho iPad chính thức:


PresentBoard cho iPad - Phần mềm giúp trình chiếu trên iPad

PresentBoard cho iPad là phần mềm cho phép người sử dụng tỏ ra những mô phỏng, thuyết trình trên iPad.
Bạn có thể mở một bài thuyết trình, website hay tài liệu từ ứng dụng và vẽ lên đấy để giải thích những đề tài.Ngoài ra, người sử dụng có thể lưu ghi chú này và share cùng mọi người sau cuộc họp. Minh Lộc


Link Tải PresentBoard cho iPad mới nhất: