Tải Pretty Database Explorer

Link Tải Pretty Database Explorer chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Pretty Database Explorer

Bạn mệt mỏi bởi nên sử dụng những tool khác nhau cho mỗi cơ sở dữ liệu? Truy vấn SQL của bạn bị mất? Bạn đang loay hoay tìm những giải pháp khác nhau để xử lý? Pretty Database Explorer chính là tool mà bạn phải lúc này.Pretty Database Explorer là 1 tool bé để khám phá và truy cập cùng nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau. Nó sẽ nhớ những tab của bạn, truy vấn SQL trên mỗi tab, cột trên mỗi tab.


Link Tải Pretty Database Explorer mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)