Tải ProFTPd

Link Tải ProFTPd chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ProFTPd

FTP là 1 giao thức truyền tải tệp được sử dụng rất phổ biến ngày nay. Nhưng giao thức này dần biến thành yếu an toàn vì toàn bộ mật khẩu và dữ liệu của tệp được truyền chạy dưới dạng giấy tờ hay (clear text). Do đấy chúng có thể bị kẻ trộm chặn và xem nội dung. Bằng cách sử dụng ProFTPd cùng TLS, toàn bộ thông báo sẽ được mã hóa, và sẽ hỗ trợ cho FTP an toàn hơn vô vàn.


Link Tải ProFTPd mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)