Tải ProxyCap (32-bit)

Link Tải ProxyCap (32-bit) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ProxyCap (32-bit)

ProxyCap giúp bạn sử dụng những ứng dụng Internet qua những giao thức HTTP, SOCKS v4, và SOCKS v5 Proxy Servers. Bạn có thể thông tin cho ProxyCap những ứng dụng nào sẽ truy cập Internet qua proxy và trong tình cảnh nào.

Việc này hay thực hiện bằng 1 giao diện thân thiện người sử dụng, mà ko phải chỉnh sửa lại ngẫu nhiên 1 thứ gì trong Internet clients. ProxyCap cung cấp hệ thống rule linh hoạt và giúp bạn định nghĩa những rule riêng. Bạn có thể thêm vào 1 rule mới cùng chỉ vài nhấp chuột.


Link Tải ProxyCap (32-bit) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)