Tải Psiloc Voice Reminder

Link Tải Psiloc Voice Reminder chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Psiloc Voice Reminder

Có nhiều chương trình hỗ trợ bạn ghi nhớ lịch hẹn, những thứ phải làm… nhưng chúng chỉ thông tin đơn thuần thông báo trên MH và bạn nên mất thời gian nhập nội dung . Để thay đổi cách ghi nhớ truyền thống, bạn được phép sử dụng chính giọng kể của mình để đọc vào máy và thiết lập để sau này khi xuất hiện thời gian định sẵn, giọng của chính bạn sẽ cất lên để nhắc nhở. Chương trình giúp đỡ bạn thực hiện được yêu cầu trên có tên gọi Psiloc Voice Reminder.


Link Tải Psiloc Voice Reminder mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)