Tải Pukka cho Mac

Link Tải Pukka cho Mac chính thức:


Pukka cho Mac - Quản lý nhiều tài khoản trực tuyến

Pukka - chương trình ứng dụng trực tuyến bé gọn, cùng cơ chế hoạt động nhanh lẹ, dễ dàng, giúp nhiều tài khoản cùng những ứng dụng như Delicious, Ma.gnolia...Chương trình có thể tương thích cùng những dịch vụ và tính năng bookmark nhanh lẹ, tương thích tốt cùng nhiều thế hệ trình duyệt, gồm có cả RSS readers như NetNewsWire và Vienna. Với năng lực giúp rỗng rãi những ứng dụng như Bonjour, Growl, keychain, system services, bookmarklets, Spotlight, keyboard-based use, alternate services like Ma.gnolia và Scuttle...
(theo codesorcery)


Link Tải Pukka cho Mac mới nhất: