Tải Quatio Observer

Link Tải Quatio Observer chính thức:

Tải về máy (453,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Quatio Observer

Quatio Obmáy chủ là tool gigiết hại những file và folder và hiển thị kích cỡ trong menu Dock. Một chức năng nổi bật là cài đặt kích cỡ ưa thích cho file và folder. Quatio Obmáy chủ sẽ hiển thị cho bạn kích cỡ hiện tại của một mục tin và dung lượng trống còn lại trước khi đạt đến kích cỡ từng đặt. Lúc một mục tin đạt đến kích cỡ từng đặt, Quatio Obmáy chủ sẽ thông tin cho bạn và có thể đi một ứng dụng.
Quatio Observer
Các chức năng chính:
Thời gian kiểm tra những mục tin có thể điều chỉnh được
Hiển thị kích cỡ những mục tin trong menu Dock
Thông báo khi một mục tin đạt đến kích cỡ từng đặt
Hiển thị dung lượng từng chiếm bởi ổ cứng.


Link Tải Quatio Observer mới nhất:

Tải về máy (453,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)