Tải Quick Flash Player

Link Tải Quick Flash Player chính thức:

Tải về máy (845,8 KB)


Quick Flash Player - Phần mềm xem Flash Video

Quick Flash Player là 1 trình Flash player độc lập cho phép người sử dụng Flash nhanh lẹ duyệt xem những files. Quick Flash Player cung cấp nhiều năng lực chơi Flash gồm có cả năng lực phát toàn bộ MH.Với một thanh kéo tua thời gian chơi hỗ trợ bạn điều hướng tệp swf thực sự dễ. Ngoài ra, nó tích hợp danh bạ cung cấp một cách tìm dễ, lưu giữ và xem tệp flash từ một Folder hay thậm chí là bộ nhớ cache của trình duyệt IE. Quick Flash Player giúp bạn chuyển đổi những tệp swf thành những file tự đi .exe, có thể chơi mà ko cần một trình duyệt hay những máy nghe nhạc.
Tổng hợp


Link Tải Quick Flash Player mới nhất:

Tải về máy (845,8 KB)