Tải Quick Recovery Access Password

Link Tải Quick Recovery Access Password chính thức:

Quick Recovery Access Password là chương trình hữu ích nhất để khôi phục những mật khẩu từng mất cho những file Microsoft Access. Nó có thể khôi phục nhanh lẹ tất cả những loại mật khẩu của Access workbook mà ko cần để ý xuất hiện độ dài và độ rắc rối của chúng.Với giao diện dễ dàng với những chức năng mạnh mẽ, bạn chắc chắn có thể yên lòng khi sử dụng Quick Recovery Access Password để lấy lại những mật khẩu quan trọng.
Quick Recovery Access Password

Chức năng:

- Giao diện dễ sử dụng.- Khôi phục mật khẩu nhanh lẹ, chính xác.- Khôi phục mật khẩu Access từ những file Access từng mã hóa.- Khôi phục nhanh mật khẩu Microsoft Access workbook mà ko cần để ý xuất hiện độ dài và độ rắc rối của chúng (*.mdb, *.accdb).- Cung cấp nhiều chỉ số khác nhau để hỗ trợ thu hẹp việc tìm mật khẩu Access.- Khôi phục mật khẩu để mở và để thay đổi MS Access workbook.- Xác định số ký tự tối thiểu hay tối đa của mật khẩu.- Hỗ trợ tất cả những bản của Microsoft Access, gồm có Microsoft Access 2010, Microsoft Access 2007, Microsoft Access 2003 và Microsoft Access 2002(XP).- Hỗ trợ người sử dụng trong các giai đoạn khôi phục.

Yêu cầu hệ thống:

- Bộ vi giải quyết: 800 MHz trở lên.- RAM:+ 512 MB (Windows XP và Windows Server 2003).+ 1 GB (Windows Vista/7 và Windows Server 2008).- Ổ cứng trống: 50 MB.


Link Tải Quick Recovery Access Password mới nhất: