Tải Quick Recovery cho Incredimail

Link Tải Quick Recovery cho Incredimail chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Quick Recovery cho Incredimail

Quick Recovery cho IncrediMail là ứng dụng khôi phục thư điện tử imh/imb. Phần mềm này khôi phục thư điện tử từ những hòm thư lỗi. Quick Recovery cho IncrediMail hỗ trợ khôi phục thành công tất cả những messafetừng đc lưu trữ trong file .imh & .imb. Công nghệ Guided File Excavation Technology (GFETCh) của Quick Recovery hỗ trợ tìm những file thư điện tử và folder.
Quick Recovery cho Incredimail
Các chức năng chính:
Khôi phục và sửa chữa thư điện tử từ file IMH và IMB bị virus tấn công
Khôi phục và sửa chữa thư điện tử (cùng đính kèm) và chỗ ở rồi lưu chúng lại theo thư điện tử message riêng biệt
Khôi phục và trích xuất thư điện tử từ file IMH
Khôi phục chỗ ở từ file IMB
Khôi phục thư điện tử từ file IMH có mật khẩu bảo vệ và lưu chúng lại theo định dạng file EML
Khôi phục message có thể đọc trực tiếp trong Outlook Express.


Link Tải Quick Recovery cho Incredimail mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)