Tải Quick Recovery cho NSF to PST Conversion

Link Tải Quick Recovery cho NSF to PST Conversion chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Quick Recovery for NSF to PST Conversion

Quick Recovery for NSF to PST Conversion là phần mèm chuyển đổi NSF thành PST từng được đánh giá là 1 trong các phần mềm chuyển đổi tuyệt vời. Phần mềm này sẽ xuất tất cả giấy tờ và bản đính kèm, tái tạo lại với một cấu trúc folder như bạn có trong cơ sở dữ liệu Lotus Notes cho hòm thư Outlook. Công nghệ Guided File Excavation Technology (GFETCh) độc đáo củaQuick Recovery hỗ trợ định vị những file và folder email.
Quick Recovery for NSF to PST Conversion
Các chức năng chính:
Chuyển đổi file NSF thành file PST
Nó có thể tìm trong chế độ tự động hay thủ công cho những file Lotus Notes hiển thị trong hệ điều hành chủ
Các file có thể lưu lại ở một nơi lưu trữ từ xa
Chuyển đổi thành công file NSF cùng những mục như giấy tờ, đính kèm, folder/folder phụ, Contacts/Groups, thư điện tử mã hóa
Cho phép người sử dụng chuyển đổi những message cùng tất cả những thuộc tính như to, from, cc, bcc, sent/receive
Tự động tìm file NSF
Mã hóa thư điện tử và đính kèm
Lựa chọn sao lưu file NSF.


Link Tải Quick Recovery cho NSF to PST Conversion mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)