Tải Quick Search Bar

Link Tải Quick Search Bar chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Quick Search Bar - Ứng dụng tìm kiếm

Quick Search Bar là chương trình tìm cùng những nút tiện ích ngay trong thanh tìm thay bởi vì hiển thị chúng trong một trình đơn được thả xuống. Quick Search Bar sẽ hiển thị ở góc trên bên phải của trình duyệt của bạn.

Quick Search Bar hướng đến việc cải thiện năng lực sử dụng tool tìm nhanh hơn đồng thời là chương trình thân thiện cùng trình duyệt của bạn, nổi bật là nếu bạn sử dụng nhiều hơn một tool tìm.
Quick Search Bar là 1 tiện ích được sử dụng trên nền tảng chéo và nó hoạt động trên Mac OS X, Windows và Linux.


Link Tải Quick Search Bar mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)