Tải Quick Time Source Directshow Filter

Link Tải Quick Time Source Directshow Filter chính thức:


Quick Time Source Directshow Filter

Quick Time Source Directshow Filter là 1 bộ lọc mạnh mẽ cho phépphát lại mov, psp ipod, mp4 video cùng aac audio, 3gp video, amr audio trong ngẫu nhiên ứng dụng cơ sở Directshow, mà chất lượng video tương tự Quick Time Player.
Vài chức năng chính của Quick Time Source Directshow Filter:Hỗtrợ phát mov, HD MOV, ipod, psp, mp4 video cùng aac audio, 3gp video, amr audio trong ngẫu nhiên ứng dụng cơ sở Directshow.
Bao gồm mẫu mã nguồn VC + +, C # directshow.
Tương thích cùng ngẫu nhiên ngôn ngữ lập trình có giúp Directsho.


Link Tải Quick Time Source Directshow Filter mới nhất: