Tải Quy định về nộp thuế môn bài

Link Tải Quy định về nộp thuế môn bài chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Quy định về nộp thuế môn bài

Quy định về nộp thuế môn bài

Ngày 6-12-2012, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4367/TCT-CS cho việc thu thuế môn bài năm 2013. Theo đó, hộ kinh doanh và riêng tư kinh doanh tiếp tục thực hiện bậc thuế môn bài từng xác định khi lập bộ thuế môn bài năm 2012 để thu thuế môn bài năm 2013.

Như vậy, trong năm 2013, đối cùng hộ kinh doanh, riêng tư kinh doanh nộp thuế môn bài của năm 2013 theo 6 mức như sau:

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng (đồng)

Mức thuế cả năm (đồng)

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 xuất hiện 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 xuất hiện 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 xuất hiện 750.000

300.000

5

Trên 300.000 xuất hiện 500.000

100.000

6

Bằng hay thấp hơn 300.000

50.000

Riêng đối cùng những hộ kinh doanh, riêng tư kinh doanh có biến động lớn về tình trạng kinh doanh hay mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2013 thì Cục Thuế căn cứ vào quy định về thuế môn bài và tình trạng thực tế địa phương để xác định bậc môn bài năm 2013 cho hợp.

Đối cùng những tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã,...) vẫn nộp thuế môn bài theo 4 mức:

Bậc thuế

Số vốn đăng ký (đồng)

Mức thuế cả năm (đồng)

1

Trên 10 tỷ

3.000.000

2

Từ 5 tỷ xuất hiện dưới 10 tỷ

2.000.000

3

Từ 2 tỷ xuất hiện dưới 5 tỷ

1.500.000

4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

Thời hạn nộp thuế môn bài của năm 2013 đối cùng những tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và riêng tư đang kinh doanh chậm nhất xuất hiện ngày 30/01/2013.

Việc giữ nguyên mức thuế môn bài trong năm 2013 nhằm yên ổn về số thu ngân sách của địa phương và tạo thuận lợi để những tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, riêng tư kinh doanh thực hiện nghĩa vụ đối cùng ngân sách Nhà nước.

Người nộp thuế nộp tờ kđôi thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong trường hợp người nộp thuế kinh doanh chưa có vị trí cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... thì sẽ nộp hồ sơ kđôi thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hay nơi cư trú. Sau đăng ký nộp thuế cùng cơ quan thuế, người nộp thuế nên nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế đó. Lúc nộp thuế môn bài, cơ quan thuế sẽ cấp một thẻ Môn bài hay một chứng từ chứng minh từng nộp thuế môn bài (biên lai thuế hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách có công nhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, chỗ ở, ngành nghề kinh doanh ...làm cơ sở để xuất trình khi những cơ quan tính năng kiểm tra kinh doanh.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 15, người nộp thuế phải có những chú ý khi thực hiện kê kđôi nộp thuế môn bài năm 2013 như sau:

- Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh trong năm 2013 tuy nhiên chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì nên kđôi thuế môn bài trong thời hạn ba mươi (30) ngày, nói từ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hay ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng đầu năm 2013 thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.

+ Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm 2013 thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

+ Người nộp thuế có thực tế kinh doanh tuy nhiên ko kê kđôi đăng ký thuế và mã số thuế thì nên nộp mức thuế môn bài cả năm ko nhận ra thời điểm tìm ra là của 6 tháng đầu năm hoặc 6 tháng cuối năm.

- Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh có mức thuế môn bài nên nộp năm 2013 chưa có sự thay đổi so cùng năm 2012 thì người nộp thuế ko nên nộp Tờ kđôi thuế môn bài..

- Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi những yếu tố ảnh hưởng xuất hiện căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư...) làm thay đổi số thuế môn bài nên nộp của năm 2013 thì người nộp thuế nên nộp hồ sơ kđôi thuế môn bài năm 2013 theo Mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính). Thời hạn kđôi thuế chậm đặc biệt ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.


Link Tải Quy định về nộp thuế môn bài mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)