Tải Quy trình tuyển dụng nhân viên

Link Tải Quy trình tuyển dụng nhân viên chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Đinh Sỹ Hùng

Đỗ Ngọc Hưng

Hồ Anh Thái

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH:

- Quy trình này hay lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của những Bộ phận trong Công ty.

II/ PHẠM VI:

- Quy trình này vận dụng trong việc tuyển dụng nhân viên và quản lý trong cty trừ những nhân sự cấp cao được quy định riêng.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

- Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định nhu cầu tuyển dụng:

Nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ những nguồn sau: theo yêu cầu của GĐ, Phòng Nhân sự đề nghị, theo yêu cầu của những Bộ phận sử dụng.

Các Bộ phận căn cứ vào kế hoạch sxkd và nhu cầu công việc phát sinh để lập kế hoạch tuyển dụng vào Phiếu đăng ký nhu cầu nhân sự theo mẫu NS - 01 - BM01.

a) Tuyển dụng phục vụ yêu cầu cho công chuyện gì

b) Điều kiện đòi hỏi người dự tuyển nên đáp ưng được về: Tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật và những điều kiện khác tùy theo tính chất công việc.

c) Số lượng cần tuyển dụng.

d) Loại lao động: chính thức hoặc thời vụ.

e) Thời gian cần nhân sự.

2. Tập hợp nhu cầu:

Trưởng Phòng/ban/đơn vị tập hợp nhu cầu nhân sự của những Bộ phận trực thuộc vào phiếu đăng ký nhu cầu nhân sự và chuyển cho Phòng Nhân sự theo biễu mẫu mã số: NS - 01 - BM01. Phòng Nhân sự nên thực hiện những bước sau:

a) Xác định lại nhu cầu tuyển dụng của những Phòng/ban/đơn vị về số lượng, yêu cầu phục vụ cho công việc.

b) Nếu như xét nhìn còn có một số chi tiết chưa hợp lý thì thảo luận trực tiếp cùng Trưởng Phòng/ban/đơn vị ảnh hưởng để thống nhất việc tuyển dụng.

c) Lúc thống nhất nhu cầu cần tuyển dụng thì thực hiện tổng hợp theo đã mục tiêu lao động, số lượng lao động cần tuyển;

d) Lập kế hoạch tuyển dụng chuyển cho GĐ để xin ý kiến tuyển dụng lao động (có phân tích và thuyết minh cụ thể); Nếu như ko bảo đảm những yêu cầu thì sẽ thống nhất lại cùng những Trưởng Bộ phận ảnh hưởng theo ý kiến của GĐ, nếu có những điểm chưa đồng ý thì nên thuyết minh cụ thể trình GĐ xử lý.

3. Lên kế hoạch tuyển dụng:

Lúc được GĐ phê duyệt tuyển dụng, Phòng Nhân sự thực hiện lên kế hoạch tuyển dụng theo biểu mẫu: NS - 01 - BM02 gồm có:

a) Số lượng và điều kiện tuyển dụng lao động cho đã công việc.

b) Nơi cung cấp nguồn nhân lực (thông tin tuyển dụng tại chỗ, báo, đài, trung tâm giới thiệu việc làm, những trường huấn luyện).

c) Thời gian thu nhận hồ sơ tuyển dụng.

d) Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn người lao động (tùy theo đã mục tiêu để bố trí người có trình độ chuyên môn để phỏng vấn, khảo sát nghiệp vụ chuyên môn).

e) Thời gian phỏng vấn.

f) Trình GĐ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng gồm có chi phí tuyển dụng. Nếu như GĐ chưa nhất trí thì từ quan điểm của GĐ có sự trình bày của Phòng Nhân sự để thống nhất kế hoạch.

4. Lập hội đồng tuyển dụng

- Đối cùng những chức vụ là quản lý cấp Quản đốc, phó phòng trở lên thì bắt buộc nên lập hội đồng tuyển dụng

- Quyết định lập hội đồng tuyển dụng được thực hiện theo mẫu: NS - 01 - BM03

5. Thông báo tuyển dụng:

Lúc kế hoạch tuyển dụng từng được duyệt, Phòng Nhân sự thực hiện thông tin tuyển dụng qua báo, đài, những trung tâm giới thiệu việc làm, những trường huấn luyện hay niêm yết thông tin, cùng những yêu cầu cụ thể như :

a) Các hồ sơ xin việc gồm: Lý lịch (2 bản), đơn xin việc (1), phiếu khám sức khỏe (1), CMND: bản sao có công chứng (1), hộ khẩu, những bằng cấp (tùy theo đã công việc), ảnh, chỗ ở liên hệ bằng ĐT (nếu có).

b) Mức lương khởi điểm;

c) Địa điểm làm việc;

d) Địa điểm và thời gian thu nhận hồ sơ....

6. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

Phòng Nhân sự thu nhận hồ sơ của ứng viên, chỉ bảo ứng viên về Quy trình tuyển dụng của cty. Phòng Nhân sự thực hiện sơ kiểm ứng viên xin thi tuyển dụng như sau:

a) Kiểm tra ứng cử viên có đủ tuổi ko (căn cứ CMND, kiểm tra và đối chiếu cùng những văn bản khác, trường hợp nghi ngờ ứng viên ko đủ tuổi thì có thể kiểm tra qua phỏng vấn, nếu ứng viên ko đủ tuổi thì ko nhận.

b) Kiểm tra ứng viên có đủ hồ sơ ko ? Hồ sơ gồm:

- Sơ kém lí lịch (bản chính – có công nhận của chính quyền địa phương)

- Giấy khám sức khỏe (bản chính – 1 bản).

- Đơn xin việc (bản chính – có công nhận của chính quyền địa phương)

- Giấy tạm vắng (bản sao có chứng thực của đơn vị cấp giấy), hộ khẩu (bảo sao có công chứng – nếu có).

- Giấy CMND bản sao.

- Văn bằng chuyên môn ảnh hưởng (bản sao có công chứng).

Toàn bộ những văn bản được làm ko qúa 6 tháng tính xuất hiện ngày Phòng Nhân sự kiểm tra. Trường hợp ứng viên thiếu hồ sơ thì yêu cầu ứng viên cho vào sau.

c) Kiểm tra ứng viên có bằng cấp chuyên môn, có kinh nghiệm, có chuyên môn đáp ứng được công việc không?

Nếu như đạt yêu cầu thì Phòng Nhân sự lập danh bạ ứng viên theo mẫu: NS - 01 - BM04. Sau đấy phòng nhân sự thông tin lịch kiểm tra viết (nếu có) cho ứng viên, trường hợp ko đạt thì trả hồ sơ cho ứng viên.

Thông báo cho ứng viên được thực hiện bằng thư mời (trừ trường hợp chưa có chỗ ở của ứng viên). Thư mời theo biểu mẫu: NS - 01 - BM05

7. Kiểm tra ứng viên:

6.1 Kiểm tra kiến thức chuyên môn (bài kiểm tra viết):

- Phòng Nhân sự thông tin lịch kiểm tra cho ứng viên.

- Phòng Nhân sự tổ chức cho ứng viên được kiểm tra.

- Trước khi thi, ứng viên ghi vào bản tự kđôi theo biểu mẫu: NS - 01 - BM06

- Lúc thi xong, Phòng Nhân sự tổ chức việc chấm thi, thông tin kết quả thi cho ứng viên bằng ĐT.

- Bảng tổng kết kết quả kiểm tra viết được ghi theo biểu mẫu danh bạ ứng viên: NS - 01 - BM07.

- Đối cùng những ứng viên ko đạt yêu cầu, phòng nhân sự thông tin kết quả tuyển dụng qua thư theo mẫu: NS - 01 - BM08.

6.2 Phỏng vấn:

- Đối cùng những ứng viên kiểm tra kiến thức chuyên môn đạt yêu cầu, Phòng Nhân sự lập danh bạ ứng viên tham dự phỏng vấn theo biểm mẫu: NS - 01 - BM09.

- Sau đấy Phòng Nhân sự có trách nhiệm thông tin về lịch phỏng vấn và kiểm tra tay nghề, lịch này hay thông tin cho ứng viên biết rõ. Thông báo phỏng vấn được thực hiện bằng thư mời theo biểu mẫu: NS - 01 - BM11

- Ứng viên ko thi viết sẽ ghi vào bản tự kđôi theo biểu mẫu: NS - 01 - BM06

- Phòng Nhân sự chuyển ứng viên cho người phỏng vấn để kiểm tra hồ sơ và chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, cụ thể:

a/ Các điều kiện tuyển dụng:

- Các bằng cấp, hay tay nghề từng được huấn luyện như vậy nào ?

- Người xin việc từng hiểu gì về Công ty.

- Đã có kinh nghiệm làm việc hoặc không? nếu có thì thời gian là bao lâu ? từng làm việc ở nơi nào?

- Điều kiện về ăn, ở, chạy lại nếu được thu nhận;

- Tìm hiểu hai nét về nhân thân, tình cảnh gia đình;

- Nguyện vọng khi được thu nhận làm việc.

b/ Nghiệp vụ chuyên môn

- Tùy theo mục tiêu người phỏng vấn sẽ phỏng vấn, trắc nghiệm về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề.

- Việc phỏng vấn được thực hiện theo biểu mẫu: NS - 01 – BM12

Trên cơ sở duyệt của GĐ, Phòng Nhân sự lập thư mời nhân sự được tuyển dụng xuất hiện cty để chỉ bảo thời gian làm việc, những quy định của cty, những công việc cần thực hiện….Thư mời được lập theo biễu mẫu: NS - 01 – BM1 Đối cùng những ứng viên ko đạt yêu cầu, phòng nhân sự gửi thông tin ko đạt theo mẫu ở trên.

8. Tiếp nhận và thử việc:

- Việc thu nhận và thử việc như vậy nào được thực hiện theo quy trình thử việc

V/ BIỂU MẪU KÈM THEO:

1

Phiếu nhu cầu tuyển dụng

NS – 01 – BM01

2

Kế hoạch tuyển dụng

NS – 01 – BM02

3

Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

NS – 01 – BM03

4

Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra

NS – 01 – BM04

5

Thư mời làm bài kiểm tra

NS – 01 – BM05

6

Bản tự kđôi ứng viên

NS – 01 – BM06

7

Danh sách kết quả bài kiểm tra

NS – 01 – BM07

8

Thông báo ko tuyển dụng

NS – 01 – BM08

9

Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn

NS – 01 – BM09

10

Danh sách câu hỏi phỏng vấn

NS – 01 – BM10

11

Thư mời phỏng vấn

NS – 01 – BM11

12

Bảng kết quả phỏng vấn

NS – 01 – BM12

13

Thư thông tin tuyển dụng

NS – 01 – BM13

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Quy trình tuyển dụng nhân viên mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)