Tải RaidenMAILD

Link Tải RaidenMAILD chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


RaidenMAILD

Mail Server là 1 tool quan trọng cho giao tiếp quốc tế và RaidenMAILD chính là 1 tool như thế. RaidenMAILD 1.9.17.12 là 1 máy chủ mail SMTP/POP3/WebMail dễ sử dụng, được tạo ra cho gia đình và doanh nghiệp, thật dễ để cài đặt nó cho dù bạn chưa đã cài đặt máy chủ mail. Nó ko chỉ dễ sử dụng mà còn có nhiều tool kỹ thuật chuyên nghiệp như anti-spam, lọc thư, SSL security, 2SMTP infrastructure, kiểm tra chất lượng, firewall và hệ thống lưu trữ tích cực. Team John Long là 1 cty sản xuất máy chủ share. Nếu như bằng lòng, bạn được phép đăng kí nhận số serial qua thư điện tử để sử dụng bản từng đăng kí...


Link Tải RaidenMAILD mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)