Tải Random Word Generator

Link Tải Random Word Generator chính thức:

Random Word Generator là tiện ích hữu ích để giúp người sử dụng tạo ra danh bạ những từ vựng nhân tạo, bất kỳ. Đồng thời, nó cho phép đưa ra những từ gốc của chính họ.Với tiện ích này, người sử dụng có thể biết xuất hiện hàng ngàn từ ngữ khác nhau mà có thể họ chưa bao giờ đã nghĩ đến trước đó.
Random Word Generator

Chức năng:

• Gammadyne Spell Checking Module có thể được sử dụng để loại trừ từ ngữ giả hay thực khỏi việc tạo ra. Vì thế, Random Word Generator có thể tạo ra danh bạ bất kỳ những từ tiếng Anh thực.• Tạo ra danh bạ từ tiếng Anh hợp cùng bộ lọc ký tự đại diện. Giả sử, bộ lọc "b?a*ty" sẽ tạo ra những từ như "beauty", "bratty", và "bearability".• Tạo ra từ vựng tiếng Anh cùng một loạt chữ cái được đưa ra.• Tìm tất cả những từ đảo ngược cùng một loạt chữ cái đưa ra.• Tạo ra những biến thể bất kỳ cho từ đưa ra.• Ngăn bớt sự lặp lại của từ vựng bất kỳ.• Cho phép thêm tiền tố và/hay hậu tố vào mỗi từ vựng bất kỳ.• Chuyển đổi từ vựng bất kỳ thành chữ thường, chữ in hoa hay chức vụ.• Tự động xóa bỏ từ vựng được tạo ra mang tính thô tục.• Áp dụng chiều dài tối thiểu và/hay tối đa cho từ vựng được tạo ra.


Link Tải Random Word Generator mới nhất: