Tải RapgetMac

Link Tải RapgetMac chính thức:

RapgetMac là 1 trình quản lý download bé gọn, dễ dàng cho Mac OS X cùng những chức năng như sắp xếp lại những tải xuống theo độ ưu tiên, trích xuất URL tự động từ clipboard, giúp những tài khoản premium của rapidshare.com và megaupload.com. RapgetMac sử dụng một bộ nhớ bé và nó xóa bỏ sự rắc rối ko quan trọng. Ngoài ra RapgetMac đi như một thanh trạng thái, nghĩa là nó có thể dễ được đi ở nền mà ko làm phiền bạn.
Theo Softpedia


Link Tải RapgetMac mới nhất: