Tải Readiris Pro

Link Tải Readiris Pro chính thức:

Readiris Pro là ứng dụng nhận dạng giấy tờ cực kỳ tiện lợi, cách sử dụng thực sự dễ dàng bạn phải quét bất kì tài liệu nào trong vòng 12 giây là bạn có được trong tay bản tài liệu theo ý định.
Readiris Pro

Vài chức năng chính của "Readiris Pro":

Phần mềm này có thể quét tài liệu giấy, tệp PDF và những tệp hình ảnh.
Dễ dàng xuất ra định dạng Word, Excel, Acrobat....
Có thể giải quyết lên xuất hiện 50 trang/tài liệu.
Tối ưu hóa cho Windows Office (97-2008).


Link Tải Readiris Pro mới nhất: