Tải RealVNC cho Mac OS X

Link Tải RealVNC cho Mac OS X chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


RealVNC cho Mac OS X - Phần mềm điều khiển máy chủ từ xa

RealVNC cho Mac Os X là ứng dụng điều khiển máy tính từ xa hiệu quả. VNC là viết tắt của Virtual Network Computing ( Máy Mạng Ảo). Chương trình này cho phép người sử dụng xem và tương tác cùng server, sử dụng chương trình VNC viewer, bằng ngẫu nhiên máy tính khác có truy cập Internet.
RealVNC
Hai máy tính ko quan trọng nên với chủng loại, giả sử, người sử dụng có thể sử dụng VNC để xem một máy Linux văn phòng trên một máy tính Windows sử dụng ở nhà. VNC miễn phí hoàn toàn và phổ biến rộng rãi. Ứng dụng được sử dụng cùng hoạt động phủ rộng trong hàng triệu khu công nghiệp, trường học và máy tính riêng tư.Phiên bản này gồm có cả VNC máy chủ và viewer.
RealVNC
Chức năng mới trong bản cập nhật:
Phát triển CUPS printing backend


Link Tải RealVNC cho Mac OS X mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)