Tải Record Mic and Call cho Android

Link Tải Record Mic and Call cho Android chính thức:


Record Mic and Call cho Android - Chương trình ghi âm miễn phí

Record Mic and Call là chương trình ghi âm miễn phí dành cho ĐT Android.- Widget cùng những theme khác nhau.
- Chơi và quản lý những tệp ghi âm.
- Ghi âm cuộc gọi.
- Tự động delete 1,7,30 ngày.
- Gửi email
- Thay đổi Folder ghi âm.
- Thiết lập kích thước tệp tối đa.
- Thiết lập độ dài tối đa của một tệp.
- Bạn có thể chia bé những tệp.
- Bạn có thể thiết lập bộ đếm thời gian.
- Bắt đầu từ lịch trình ghi âm.
- Ghi âm ĐT khi ở chế độ ngủ.Định dạng đầu ra
- WAV (. Wav)
- THREE_GPP (.3 gp)
- MPEG4 (. Mp4)
- AMR (. Amr)
Record Mic and Call cho Android
Record Mic and Call cho Android


Link Tải Record Mic and Call cho Android mới nhất: