Tải Recovery cho Interbase

Link Tải Recovery cho Interbase chính thức:

Recovery cho Interbase là tool có ích để giúp đỡ bạn trong các giai đoạn khôi phục database Interbase/Firebird (.gdb, .ib, .fdb) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu từng khôi phục sẽ đc lưu trữ trữ vào tập hợp file SQL để sử dụng trong việc xây dựng lại database Interbase/Firebird.
Recovery cho Interbase

Chức năng:

• Xử lý database bị hư hại và lưu dữ liệu từng khôi phục vào SQL script.• Hỗ trợ Interbase/Firebird 2007, 7.5, 7.1, 7.0 và 6.5 (.gdb, .ib); 2.1, 2.0, 1.5 và 1.0.0 (.fdb).• Khôi phục dữ liệu bảng.• Khôi phục những index.• Khôi phục chức năng report.• Hỗ trợ nâng cao cho database lớn hơn 2 GB.• Dễ sử dụng, ko yêu cầu kỹ năng chuyên môn.• Hỗ trợ install/uninstall đầy đủ.

Yêu cầu hệ thống:

• RAM: 256-1024 MB.• Ổ cứng: tối thiểu 10 MB để cài đặt.• Màn hình: độ phân giải 640 x 480 trở lên, 256 màu.


Link Tải Recovery cho Interbase mới nhất: