Tải Recovery cho Oracle

Link Tải Recovery cho Oracle chính thức:

Recovery for Oracle là chương trình hữu ích được sử dụng để khôi phục database Oracle bị lỗi. Sau đó, dữ liệu từng khôi phục sẽ đc lưu trữ trữ vào file SQL để sử dụng trong việc xây dựng lại database Oracle.
Với giao diện trực quan, bạn được phép dễ cài đặt và sử dụng chương trình này vào công việc khôi phục.
Recovery for Oracle

Chức năng:

• Hỗ trợ Oracle 7.3, 7.3.3, 8i, 9i, 10g, 11g.• Khôi phục database.• Lưu trữ dữ liệu từng khôi phục vào SQL script.• Database: khôi phục bảng biểu, giá trị, trường dữ liệu,…• Hỗ trợ database có dung lượng lớn.• Dễ sử dụng.• Hỗ trợ đầy đủ install/uninstall.

Yêu cầu hệ thống:

• RAM: 256-1024 MB.• Ổ cứng: tối thiểu 10 MB để cài đặt.• Màn hình: độ phân giải 640 x 480 trở lên, 256 màu.


Link Tải Recovery cho Oracle mới nhất: