Tải Recovery Toolbox cho Illustrator

Link Tải Recovery Toolbox cho Illustrator chính thức:


Recovery Toolbox cho Illustrator - Khôi phục file Illustrator

Recovery Toolbox cho Illustrator là phần mềm dễ dàng để giúp bạn khôi phục những file Illustrator một cách nhanh lẹ.
Recovery Toolbox cho Illustrator
Giao diện của chương trình là 1 wizard cùng những tool điều khiển quan trọng. Đầu tiên, wizard giúp bạn chọn file từng hư hại mà chương trình sẽ làm việc cùng. Để chọn file, nhập tên đầy đủ và đường dẫn của nó vào phần ở giữa cửa sổ hay sử dụng hộp thoại mở file tiêu chuẩn của Windows.Recovery Toolbox cho Illustrator phân tích cấu trúc file và khôi phục dữ liệu từ tất cả những lớp có sẵn. Thời gian của chương trình này lệ thuộc vào tốc độ máy tính và kích cỡ file bị hư hỏng.Cuối cùng, bạn phải chọn file đầu ra để lưu trữ dữ liệu của bạn. Chú ý là file từng lưu ko tương thích cùng PDF và sẽ không thể nén được. Để thêm chức năng nén hay chuyển đổi file thành định dạng PDF, nên sử dụng Adobe Illustrator.Lúc dữ liệu từng đc lưu trữ trữ, chương trình sẽ hiển thị nhật ký các giai đoạn từng thực hiện. Sau đó, bạn được phép kết thúc công việc bằng việc nhấn chuột nút Finish. Nếu như bạn có ý định tiếp tục các giai đoạn khôi phục và chọn một tệp tin hư hại khác, chỉ có nhấn chuột Back để trở lại 1 trong các bước trước đó.Nếu như chương trình không thể khôi phục file bạn mong muốn, bạn được phép gửi thư đến người viết chương trình này bằng việc sử dụng nút “Send file to developers button”. Họ sẽ phân tích nội dung file và quyết tâm khôi phục nó. Sau đó, họ sẽ liên lạc với bạn và thông báo kết quả công việc của họ.Hạn chế:Không thể lưu trữ những kết quả.


Link Tải Recovery Toolbox cho Illustrator mới nhất: