Tải Regain

Link Tải Regain chính thức:


Regain

Regain là 1 tool tìm từ Java Lucene Jakarta được tạo ra để cung cấp những chỉ mục và tìm những tệp nhiều định dạng như HTML, XML, Excel, Powerpoint, Word, PD, RT, mp3, mp4, Java.

regain tương tự như tool tìm của Google trên web, tuy nhiên sự nổi bật ở chỗ này là bạn ko tìm trên web, mà bạn tìm bằng phần lớn dữ liệu bằng việc sử dụng một chỉ mục tìm.


Link Tải Regain mới nhất: