Tải Remote Server Administration Tools cho Windows 7 1.0

Link Tải Remote Server Administration Tools cho Windows 7 1.0 chính thức:


Remote Server Administration Tools cho Windows 7 1.0

Remote Server Administration Tools là 1 bộ tool sử dụng để quản lý máy tính từ xa, tool này bạn được phép download và cài đặt lên những máy tính đi Windows 7. Lúc từng download đùm cài đặt quan trọng bạn được phép cài đặt Administration Tools bằng việc kích đúp vào file vừa download về và hoàn tất các giai đoạn gợi ý cài đặt.

Bạn nên là thành viên của nhóm quản trị hay đăng nhập vào được bằng tài khoản quyền quản trị trên PC mà bạn có ý định cài bộ tool Administration Tools này.


Link Tải Remote Server Administration Tools cho Windows 7 1.0 mới nhất: