Tải RenderPal

Link Tải RenderPal chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


RenderPal

RenderPal là 1 bộ render chuyên dụng cho những mạng lớn. Từ một máy trạm làm việc của một họa sỹ xuất hiện việc render những nút, RenderPal đều tò mò xuất hiện toàn bộ những kênh render. Nó cung cấp một tính năng ko gì so sánh được về mặt trực giác và năng lực dễ sử dụng. Với sự yên ổn và số lượng lớn chức năng, nó cung cấp giải pháp mức doanh nghiệp trong việc render được phân bổ. Hỗ trợ số lượng lớn những bộ render và những ứng dụng phức hợp sau khi cài đặt, gồm có Maya, Mental Ray, XSI, 3D Studio MAX, Nuke, Maxwell, Shake, After Effects, Fusion,… RenderPal là chọn lựa số một trong việc quản lý render vững chãi.


Link Tải RenderPal mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)