Tải ReplaceMagic Bundle Standard

Link Tải ReplaceMagic Bundle Standard chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ReplaceMagic Bundle Standard

Bạn từng bao giờ rơi vào tình huống phải thay đổi giấy tờ, header, footer, lời bình, … hay thậm chí là trong hàng ngàn file bạn sẽ nên mở đã file để tạo những thay đổi này? Với ReplaceMagic, bạn được phép quét những folder để tìm những file và ứng dụng sẽ tự động thực hiện những thay đổi hỗ trợ bạn.Chức năng mới:
Phiên bản 3.0.9 có giúp Microsoft Office 2010.


Link Tải ReplaceMagic Bundle Standard mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)