Tải ResourcesExtract

Link Tải ResourcesExtract chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


ResourcesExtract

ResourcesExtract là 1 tiện ích miễn phí, bé gọn, hỗ trợ quét nộidung những file dl/ocx/exe và giải nén tất cả những nguồn tài nguyên bêntrong (bitmap, biểu tượng, con trỏ, tệp HTML, AVI movie...) đc lưu trữtrữ chúng trong Folder mà bạn chỉ định.Bạn có thể sử dụng ResourcesExtract trong chế độ giao diện người sử dụng, hay có thể đi ResourcEsextract trong chế độ dòng lệnh mà ko hiển thị ngẫu nhiên giao diện người sử dụng.


Link Tải ResourcesExtract mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)