Tải Revolver Office cho Mac

Link Tải Revolver Office cho Mac chính thức:


Revolver Office cho Mac - Phần mềm văn phòng thế hệ mới

Revolver Office là 1 phần mềm văn phòng thế hệ mới, có sự kết hợp của 5 tính năng sắp xếp và thương mại cần thiết như: email, chỗ ở, quản lý khách hàng, lên lịch dự án và hóa đơn. Cho dù người sử dụng là riêng tư hoặc một tổ chức, chương trình này vẫn là 1 giải pháp lý tưởng. Revolver Office gồm có những chức năng sau: email, quản lý chỗ ở, lịch, note, quản lý hiệu quả những tác vụ, giải quyết công việc, quản lý những mục tin và lưu trữ, tính toán lợi nhuận công việc, chỉ số bán hàng, danh bạ mục tin được mở. Những chức năng khác gồm có: mã hóa an toàn cao cơ sở dữ liệu, khái quát và quản lý dễ dàng chỉ cùng một cửa sổ,…


Link Tải Revolver Office cho Mac mới nhất: