Tải RevolverHD

Link Tải RevolverHD chính thức:


RevolverHD

RevolverHD là giải pháp lưu trữ và ghi đĩa hoàn hảo dành cho video AVCHD của bạn. Phần mềm này có thể dễ tạo đĩa DVD bluray chất lượng cao hay lưu trữ có chứa video bạn có ý định lưu.
Các chức năng chính:Ghi đĩa chất lượng cao: Tạo phim AVCHD và ghi chúng ra đĩa DVD chất lượng cao có thể đi trên hầu hết những thiết bị Bluray.AVCHD DVDsRevolverHD có thể tạo phim AVCHD và tạo đĩa DVD AVCHD chất lượng cao. Đĩa DVD này có thể đi trên bất cứ đầu đi Bluray nào. Chúng tôi từng thử nghiệm trên đầu Bluray của Sony, Panasonic và Samsung và PlayStation3.AVCREC DVDsLiên doanh Blu-ray mới đây từng cho ra một loại định dạng đĩa mới có tên AVCREC. AVCREC cũng tương tự như AVCHD và có thể sử dụng để tạo đĩa DVD chất lượng cao. Đầu đi Bluray mới sẽ bắt đầu giúp AVCREC và ko lâu nữa tất cả những đầu Bluray mới sẽ giúp định dạng này. Vậy nên,RevolverHD cũng giúp tạo đĩa DVD AVCREC.Lưu trữ CameraRevolverHD có thể tạo bất cứ bộ phim AVCHD nào và tạo lưu trữ AVCHD Camera Archive. Lưu trữ này sẽ được nhận dạng bởi iMovie và Final Cut tương tự một camera, giúp bạn nhập những bộ phim này khi cần.


Link Tải RevolverHD mới nhất: