Tải Right Click Image Converter

Link Tải Right Click Image Converter chính thức:


Right Click Image Converter - Chuyển đổi định dạng ảnh

Bạn có ý định chuyển đổi những định dạng hình ảnh thông dụng để tiện lợi cho việc upload lên mạng hoặc cho việc edit hợp định dạng yêu cầu. Bạn có thể làm việc này cùng thao tác thực hiện thật dễ dàng nhờ vào chương trình “Right Click Image Converter”.

Chương trình Right Click Image Converter sẽ tích hợp vào “Windows Explorer” và sẽ hỗ trợ bạn chuyển đổi qua lại giữa những định dạng hình ảnh thật nhanh lẹ. Lúc cần chuyển đổi định dạng cho file nào, bạn ấn nên chuột vào file đấy rồi ấn chọn định dạng cần chuyển đổi là xong.

Chương trình Right Click Image Converter này giúp cho bạn hầu hết những định dạng file thông dụng như: JPEG, PNG, ICON, BMP, WBMP...

Ngoài ra, khi bạn ấn chọn vào phần Advanced Options thì bạn được phép chuyển đổi định dạng hàng loạt hình ảnh theo yêu cầu mà ko làm mất chạy chất lượng hình ảnh đầu vào (hình ảnh gốc).
Right Click Image Converter
Theo Thanh niên


Link Tải Right Click Image Converter mới nhất: