Tải RJ TextEd Portable

Link Tải RJ TextEd Portable chính thức:

RJ TextEd là 1 trình biên tập giấy tờ và nguồn Unicode. RJ TextEd là 1 trình biên tập giấy tờ và nguồn đầy đủ về chức năng cùng giúp Unicode, làm nổi trội cú pháp và tập hợp mã. Tính năng mở rộng vượt trội những file giấy tờ và gồm có giúp biên tập HTML có tích hợp xem trước, kiểm tra chính tả, tự động hoàn tất từ, công nhận HTML, những khuôn mẫu có sẵn và rất nhiều hơn nữa. Chương trình cũng gồm có giúp cho trình biên tập Topstyle Lite CSS, có giao diện quản lí file 2 cửa sổ, và 1 ứng dụng khách FTP để upload files. Trình biên tập sử dụng những file ngôn ngữ để hiển thị menu và hộp thoại theo nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trình gồm có nhiều thứ tiếng. File ngôn ngữ mới có thể được tạo ra dễ trong trình biên tập này. RJ TextEd còn là 1 tool tạo web dễ dàng. Nó có thể sử dụng chứa năng auto completion (tự hoàn tất) và gợi ý để giúp bạn khi bạn phải edit mã nguồn. Bạn cũng có thể xem trước HTML/ ASP/ PHP… code bằng việc sử dụng 1 trong những tab preview hay mở 1 tài liệu trong 1 trình duyệt. Không những kiểm soát mã nguồn, trình biên tập này còn quản lí những file ASCII thực, file nhị phân và dĩ nhiên cả những file giấy tờ thuần túy.App này chắc chắn free. Vẫn có nhiều chức năng chưa được liệt kê bên dưới. Bao gồm kiểm tra chính tả, giúp e-mail, dò tìm cấp cao cùng những biểu thức thông thường. Để có thông báo đầy đủ nên kiểm tra phần chức năng.Để khám phá thêm về chương trình bạn được phép xem qua screenshots, hay là thử ngay bây giờ. RJ TextEd đc xây dựng ở Delphi 2007 bởi Codegear và tung ra như 1 freeware.
Chức năng:

Tự động hoàn tất.
Tập hợp mã.
Chế độ cột.
Kiểm soát cả file ASCII và nhị phân.
Hướng dẫn HTML.
Dùng TopStyle Lite như trình biên tập CSS nếu được cài đặt.
Ứng dụng khách FTP cùng đồng bộ hóa.
File explorer, text clips, code explorer, project manager...
Chuyển đổi giữa trang mã định dạng Unicode và định dạng giấy tờ.
Dò tìm trang mã Unicode và ANSI.
Mở/ Lưu file UTF-8 được giải mã mà không cần signature (BOM).
Đường dẫn và tên file Unicode.
Xác nhận HTML, định dạng và sửa chữa.
Các tool có sẵn như edit cú pháp, lấy màu, charmap…
Theo Softvnn


Link Tải RJ TextEd Portable mới nhất: