Tải RoboMail

Link Tải RoboMail chính thức:


RoboMail

RoboMail là ứng dụng cho phép người sử dụng có thể gửi thư điện tử cho khách hàng mà ko sử dụng server ISP. Người sử dụng có thể gửi bản tin, thông báo sản SP, và những sự kiện khuyến mại cho khách hàng.
RoboMail
Dùng RoboMail bạn được phép gửi bản tin, thông báo SP hay những sự kiện khuyến mại cho khách hàng của bạn. Nên tận hưởng tiếp thị qua thư điện tử cùng RoboMail và tìm hiểu những cơ hội kinh doanh mới.Dưới đây là 1 vài chức năng chính của "RoboMail":
- Hỗ trợ HTML, giấy tờ thư điện tử cùng nhiều file đính kèm.- Điều chỉnh tốc độ gửi.- Có chức năng tự động hủy đăng ký.- Nhập hàng loạt dữ liệu trong Excel vào sổ chỗ ở.


Link Tải RoboMail mới nhất: