Tải Robusta File Shredder

Link Tải Robusta File Shredder chính thức:

Robusta File Shredder là 1 phần mềm đáng tin cậy cho phép người sử dụng chắc chắn delete file khỏi ổ cứng của mình. Bên cạnh đó, tất cả tệp được delete bởi phần mềm sẽ ko có cơ hội được phục hồi trở lại vì Robusta File Shredder giúp nhiều thuật toán "băm nhỏ" dữ liệu hiện đại. Lúc một trong số những thuật toán này hay vận dụng sẽ có một loạt giải pháp được thực hiện để bảo đảm delete dữ liệu vĩnh viễn cho người sử dụng. Kết quả, hỗ trợ họ bảo vệ được sự cá nhân và danh tính của mình.
Robusta File Shredder
Quá trình delete dữ liệu giữ một vai trò thực sự cần thiết bởi vì nó bảo đảm sự cá nhân của người sử dụng. Robusta File Shredder có thể delete thực sự cả dữ liệu nhạy cảm khỏi máy tính một cách an toàn. Mọi thứ bạn phải làm là thực hiện theo 2 bước dễ dàng dưới đây: Nhấp chuột nên vào Folder và chọn lựa Shred cùng Robusta File Shredder và những tệp ko ưng ý của bạn sẽ được delete vĩnh viễn khỏi ổ cứng.Lúc bạn delete một tệp khỏi máy tính thì về căn bản nó ko được xóa bỏ chắc chắn trừ khi bạn dọn dẹp tệp đấy bằng Robusta File Shredder. Quá trình dọn dẹp dữ liệu chưa bao giờ dễ hơn thế cùng phần mềm có ích này. Việc phá hủy dữ liệu cùng Robusta File Shredder sẽ bảo đảm bạn được phép xóa bỏ chắc chắn ngẫu nhiên tệp ko ưng ý nào một cách vĩnh viễn mà ko làm ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bảo mật của PC.Như vậy, đây rất là 1 sự cho vào tốt nhất cho những tiện ích bảo trì máy tính của bạn. Tuy rằng, Robusta File Shredder thực sự dễ sử dụng tuy nhiên một bản chỉ bảo sử dụng cũng được trang bị để trợ giúp người sử dụng nếu quan trọng.
Các thuật toán "băm nhỏ" dữ liệu được vận dụng trong chương trình gồm có:

  Pseudongẫu nhiên data
  US Department of Defense (US Dod 5220.22-M (8-306. /E) / US Dod 5220.22-M (8-306. /E, C & E)
  US Air Force (US Air Force 5020)
  US Army (US Army AR380-19)
  German Federal Office (VSITR)
  Russian (GOST R 50739-95)
  British HMG Infosec Standard (Baseline/Enhanced)
  Gutmann Algorithm


Link Tải Robusta File Shredder mới nhất: