Tải RockIT 2000 Pro DJ

Link Tải RockIT 2000 Pro DJ chính thức:


RockIT 2000 Pro DJ - Chương trình phối âm cho DJ

RockIT 2000 Pro DJ là chương trình sử dụng để phối âm cho DJ. Nếu như trước đây công việc phối âm chủ kém là bằng tay thì nay cùng ứng dụng này những nhạc sĩ có thể sử dụng bộ tool của RockIT để tạo ra những âm thanh hoàn chỉnh.