Tải RollerCoaster Tycoon Deluxe

Link Tải RollerCoaster Tycoon Deluxe chính thức:

Làm chủ những con tàu lượn siêu tốc lớn nhất khi bạn biến thành giàu có bằng việc xây dựng công viên giải trí tuyệt vời, đáng sợ nhất và những chuyến chạy ly kỳ nhất. Bạn có thể tạo ra và xây dựng công viên của riêng mình cùng những chọn lựa tốt nhất. Nên trải nghiệm cảm giác làm ông chủ và thỏa thích tỏ ra sự sáng tạo của mình trong RollerCoaster Tycoon Deluxe.
RollerCoaster Tycoon Deluxe

Chức năng chính:

Làm chủ công viên giải trí trong game mô phỏng.
Xử lý những thăng trầm của doanh nghiệp khi xây dựng chuyến chạy đáng sợ nhất.
Thiết kế chuyến chạy của riêng bạn.


Link Tải RollerCoaster Tycoon Deluxe mới nhất: