Tải rooSwitch

Link Tải rooSwitch chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


rooSwitch

rooSwitch tồn tại nhằm hỗ trợ việc tạo những bản copy khác nhau của bất cứ dữ liệu ứng dụng nào biến thành dễ hơn. Sau đó, bạn được phép chuyển giữa những profile khác nhau nhằm kích hoạt dữ liệu có ý định sử dụng. Nó tương tự một môi trường đa người sử dụng chỉ trong một ứng dụng. Bạn đang sử dụng TweetDeck và chờ đợi nó giúp nhiều tài khoản? rooSwitch giờ đây giúp đầy đủ ứng dụng Adobe Air.
rooSwitch
Bạn có một chiếc laptop và sử dụng cho cả công việc lẫn giải trí? rooSwitch sẽ hỗ trợ việc quản lý những profile của bất cứ ứng dụng nào sử dụng ở nhà hay nơi làm việc. Bạn có một ứng dụng chỉ giúp một loại thư viện dữ liệu? rooSwitch sẽ giúp bạn quản lý nhiều thư viện khác nhau.


Link Tải rooSwitch mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)