Tải Root Browser (File Manager) cho Android

Link Tải Root Browser (File Manager) cho Android chính thức:


Root Browser (File Manager) cho Android - Truy cập vào tệp hệ thống

Root Browser (File Manager) cho Android là quản lý tệp cho người sử dụng Root và giúp bạn tìm hiểu tất cả những tệp hệ thống và kiểm soát thiết bị Android. Kiểm tra ROM Toolbox từng gồm có ứng dụng và thêm nhiều chức năng mới.Chức năng gồm có:- Copy/paste, zip, tar, xóa, di giời ngẫu nhiên tệp hay Folder- Khám phá file apk, rar, zip & jar- Thay đổi quyền truy cập tệp- Xem và edit ngẫu nhiên tệp- Di chuyển, sao chép, đổi tên, và delete những tệp- Tạo và delete Folder- Gửi tệp qua email- Thêm những tệp và Folder mới- Hiển thị danh bạ những tệp theo phong cách thumbnail- Mở tệp và Folder cùng những ứng dụng khác- Thay đổi Theme (nhấn đúp vào nút home)- Sắp xếp theo tên, kích thước, ngày tháng- Trích xuất tệp duy nhất từ zip, apks, jars- Tìm những tệp hay Folder.
Root Browser (File Manager) cho Android
Root Browser (File Manager) cho Android


Link Tải Root Browser (File Manager) cho Android mới nhất: