Tải RootAlyzer

Link Tải RootAlyzer chính thức:


RootAlyzer

Rootkit là 1tool phần mềm độc hại ẩn mình vào hệ thống. khiến nó vô hình phải bạn thực sự khó tìm ra ra nó.RootAlyzer sẽ hỗ trợ bạn tìm ra phần mềm độc hại này, dù cho nó có "ẩn mình" ở ngẫu nhiên vị trí nào trong cơ sở dữ liệu. RootAlyzer sẽ tìm ra mọi phương pháp ẩn khác nhau hay được sử dụng bởi rootkit.

Các ứng dụng RootAlyzer được tạo ra để là 1 tool duy nhất chạy quahệ thống tệp, registry và những danh bạ ảnh hưởng. Lúc bạn bắt đầu sử dụng RootAlyzer, nó nhanh lẹ quét những nơicần thiết củahệ thống. Để kiểm tra toàn bộ hệ thống, bạn chọn lựa Deep Scan.


Link Tải RootAlyzer mới nhất: