Tải Sách quảng cáo cho công ty

Link Tải Sách quảng cáo cho công ty chính thức:


Sách quảng cáo cho công ty - Template Sách bé quảng cáo

Mẫu sách bé quảng cáo gấp ba này lý tưởng để quảng bá cho công việc kinh doanh của bạn.Nên điền thông báo của cty bạn và riêng tư hóa mẫu này bằng việc thêm logo của bạn, thay thế những hình ảnh và màu sắc bằng những chủ đề Word dựng sẵn. Được thiết kế để biến thành thư tự gửi đi.
Sách quảng cáo cho cty
Phù hợp cùng Microsoft Word 2013.


Link Tải Sách quảng cáo cho công ty mới nhất: