Tải Saleschoce Mobile cho iPhone

Link Tải Saleschoce Mobile cho iPhone chính thức:


Salesforce Mobile cho iPhone

App này sẽ thực sự quan trọng cho những nhân viên kinh doanh để quản lý danh bạ khách hàng, đối tác liên lạc của mình. Có thể sắp xếp những mối liên lạc theo tài khoản, cơ hội và địa điểm. Salesforce Mobile hỗ trợ theo dõi những hoạt động của một tài khoản và lưu trữ những giao dịch mua bán vào cơ sở dữ liệu.


Link Tải Saleschoce Mobile cho iPhone mới nhất: