Tải sArchiver cho Mac

Link Tải sArchiver cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)

sArchiver là tool nén và giải nén quan trọng cho ngẫu nhiên người sử dụng Mac nào.
sArchiver cho Mac

Vài chức năng chính:

• Hỗ trợ nén: rar, zip, 7z, arj, lha, tar, gzip, bzip2• Giải nén: rar, zip, 7z, arj, lha, gzip, tar, bzip2• Kiểm tra: zip, 7z, gzip, tar, bzip2• Giao diện người sử dụng thực sự thân thiện• Hỗ trợ kéo và thả bằng icon• Tuyệt vời khi sử dụng như trình lưu trữ mặc định• Hiển thị thông báo mở rộng về bản lưu trữ trong hộp hiện trạng
Phiên bản mới này có:

Giờ đây bạn có được thể xem trước, thêm, xóa bỏ và trích xuất những file trực tiếp từ menu context.


Link Tải sArchiver cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)