Tải Sateira CD&DVD Burner

Link Tải Sateira CD&DVD Burner chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Sateira CD&DVD Burner - Chương trình ghi đĩa

Sateira CD&DVD Burner là 1 chương trình ghi đĩa CD và đĩa dữ liệu cùng đây đủ chức năng. Với chương trình này, bạn được phép tạo ra và ghi những chiếc đĩa CD và DVD, ảnh dạng CUE và ISO và những chiếc đĩa CD và DVD có nhiều mục và có thể sử dụng để khởi động được, và những phần được trích xuất từ những chiếc đĩa nhiều mục. Sateira CD&DVD Burner là 1 phần mềm bé và sử dụng thực sự ít tài nguyên máy, và nó lưu vào CD-R/W, DVD-R/W, DVD+R/W, DVD-R DL, and DVD-RAM. Chương trình chạy kèm cùng những tính năng quan trọng trong việc ghi đĩa.
Theo tổng hợp


Link Tải Sateira CD&DVD Burner mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)