Tải SBMAV Disk Cleaner

Link Tải SBMAV Disk Cleaner chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


SBMAV Disk Cleaner

Mới nghe xuất hiện tên SBMAV Disk Cleaner 3.44 chắc những bạn cứ nghĩ đây là tool chuyên sử dụng để dọn rác máy tính tương tự những tool từng giới thiệu như System Cleaner, Fast Cleaner, HS CleanDisk, Morpheus Clean Disk… thực chất SBMAV Disk Cleaner còn là tool tốt nhất hơn thế nữa!

Lúc sử dụng Morpheus Clean Disk để dọn tổng số khoảng 1 GB rác trên một máy tính từng gần 1 tháng qua chưa dọn dẹp, chúng tôi từng sử dụng SBMAV Disk Cleaner để quét lại một lần nữa và thực sự ngạc nhiên khi nhìn tool này vẫn có có năng lực “moi” ra được gần 500 MB rác nữa mà Morpheus Clean Disk chưa dọn hết. Chứng tỏ năng lực dọn sạch xuất hiện cuối cùng của SBMAV Disk Cleaner.
Lúc khám phá, chúng tôi mới biết được là ngoài năng lực xâm nhập vào Windows để dọn sạch mọi thứ lưu trữ lâu ngày trong những Folder Temp, SBMAV Disk Cleaner còn có năng lực xâm nhập vào những “Temp” và “Cache” của những ứng dụng chuyên lưu file rác như những ứng dụng chat online, những trình duyệt ngoài Internet Explorer… để dọn rác, điều mà một vài ứng dụng dọn rác PC khác chưa tính tới.

Thật ra chuyện dọn rác máy tính đối cùng SBMAV Disk Cleaner có thể xem “chuyện nhỏ” khi nó còn là 1 tool quản lý máy tính hết sức hữu ích cùng những chức năng như: gỡ bỏ những ứng dụng từng cài đặt, quản lý font chữ, tìm những file trùng tên trên PC, quản lý cookie, quản lý Startup, quản lý cây Folder v.v.


Link Tải SBMAV Disk Cleaner mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)